Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BRIOLETT bri1olät4 l. -å- l. -ω-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. briolette, brillolette, bildadt till briller (se BRILJERA); jfr BRILJANT, sbst.]
visst slags droppformig, i fasetter slipad diamant. Till rosenstenar räknas .. Brioletter. JournManuf. 4: 113 (1834). AlmfA 1900, s. 168.

 

Spalt B 4231 band 5, 1922

Webbansvarig