Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BREVIARIUM bre1via4rium, äfv. brev1-, äfv. 10302 (brevia´rium Weste), n.; best. -iet; pl. -ier.
Ordformer
(breviar Möller (1790), Heinrich (1814). Anm. I ä. tid förekommer den lat. pl. breviaria. P. J. Gothus Helg. C 2 b (1593))
Etymologi
[af mlat. breviarium, eg.: kort sammandrag, afledn. af brevis, kort. Jfr BREF o. BREVE]
benämning på de katolska andligas bönbok, innehållande böner för de sju bönstunderna. GT 1788, nr 82, s. 3. Rydberg Vap. 185 (1891).

 

Spalt B 4209 band 5, 1922

Webbansvarig