Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BREFLÅDA bre3v~lå2da, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[af BREF o. LÅDA]
1) (numera föga br.) till BREF 1, 2, 3: låda till förvaring af bref o. handlingar; jfr BREF-ASK, -LADKA. Helsingius F 4 b (1587). Dalin (1850).
2) till BREF 3: låda för uppsamlande l. mottagande af bref, särsk. dels om låda hvari bref o. d. nedläggas för att postbefordras, dels om låda hvari ankommande bref o. d. aflämnas till adressaten. (Staden) skulle (enligt ett förslag om lokalpost i Sthm) indelas i 60 districter; i hvartdera placeras en breflåda, hvari bref eller paketer inläggas. DA 1825, nr 5, s. 1. Vid hvarje Post-Contor (m. fl. st.) .. blifva Breflådor eller andra deremot svarande inrättningar för brefs aflemnande anbragte. SFS 1855, nr 51, s. 4. Långa rader breflådor, hvar och en försedd med egarens visitkort. AB 1892, nr 130, s. 3.
3) benämning på den afdelning i en tidning o. d. där redaktionen med anledning af inkomna (anonyma) skrifvelser meddelar svar o. upplysningar till skrifvelsernas afsändare, i sht besked om antagande l. refusering af insända bidrag l. om annonspris o. d. GHT 1868, nr 281, s. 3 (rubrik). SN 1869, nr 49, s. 4 (rubrik, ersättande en tidigare benämning: lokalpost).
Ssgr (i allm. till 2): BREFLÅD- l. -LÅDE- l. -LÅDS-KROK. post. Vid tömning af mek(anisk) breflåda skall medföras breflådskrok, med hvilken lådans inre bör undersökas. Döss o. Lannge 373 (1908).
-NYCKEL.
(3) -SVAR.
-TÖMMARE. posttjänsteman (af lägre grad) med hufvudsaklig uppgift att tömma postverkets breflådor. —
-TÖMNING.

 

Spalt B 4206 band 5, 1922

Webbansvarig