Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BREDSIDES bre3d~si2des, hvard. äfv. bre3~, adv.
I. [afledn. af BREDSIDA 1 l. 2]
1) på l. längs bredsidan. UFlott. 2: 7 (1886). Bibl. f. jäg. 4: 287 (1897).
2) med åtvänd bredsida. Fartyget bör .. drifvas bredsides ned till platsen för det andra ankarets fällande. Ekelöf Skeppsm. 177 (1881).
3) sjöt. i uttr. bredsides om, vid sidan om, längs med (ett fartyg). Båten lade sig nu bredsides om skonaren. Cavallin Stevenson o. Osbourne Resan utför 146 (1898).
II. [sannol. uppkommet gm sammanblandning af JÄMSIDES o. BREDVID l. i bredd] (mindre br.) jämsides, i bredd (med ngn l. ngt). Brudparet (gick) ”bredsides”, sida vid sida. Wengelin G. minn. 147 (1893). Rätt som det var stod jag där bredsides med kyrkan. Cavallin Stevenson Fr. Söderhafsöarne 40 (1897).
Ssg: (I 1) BREDSIDES-HÅLL. jäg. Bredsideshåll, dervid skytten kan afgifva sitt skott i mer eller mindre rät vinkel mot djurets hela sida. Bibl. f. jäg. 4: 287 (1897).

 

Spalt B 4192 band 5, 1922

Webbansvarig