Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BREDJÄMTE, prep. o. adv.
Ordformer
(bre- Johansson. brede- Sthms stadsord., VDAkt. 1671, nr 256)
Etymologi
[jfr BREDVID]
(†)
I. prep.: bredvid, jämte. (Bergsmannen) skulle uppbygga ett hemman ’brejemte’ det hemman som han besitter. Johansson Noraskog 3: 177 (cit. fr. 1585). (De) rida brede jämte migh. Ekeblad Bref 1: 14 (1649; rättadt efter hskr.). C. F. Dahlgren 2: 131 (1841). bildl. (jfr BREDVID I 2 b). (Denna välgärning skall Gud förvisso belöna) bredjempte det wij skohle wetta een slijk hög gunst att Prijsa och berömma. VDAkt. 1697, nr 212.
II. adv., i uttr. där bredjämte, därjämte, dessutom; jfr BREDVID II 3 a β. Såsom och ther brede jemte redha och Räkenskap göra. Sthms stadsord. 1: 46 (1635). Fortif.-ordn. 1695, 7: 11.

 

Spalt B 4191 band 5, 1922

Webbansvarig