Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BREDDA bred3a2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[afledn. af BRED]
göra (ngt) bredt l. bredare. Twå Karar dijka 50 Famnar nytt Dijke om Dagen 2 Spad tagh på Botn, och breddar det där effter. Rålamb 13: 52 (1690). Afloppsgrafvens breddning och fördjupning. Widmark Helsingl. 2: 40 (1849). Hornsgatans sista del breddas. SD 1914, nr 113, s. 3. — jfr GATU-BREDDNING.

 

Spalt B 4190 band 5, 1922

Webbansvarig