Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BRAUNIT bra͡uni4t, äfv. bra͡ω-, r. (m. Kindblad (1868)); best. -en.
Etymologi
[af t. braunit, uppkalladt efter kammarrådet W. von Braun i Gotha († 1872) (se Poggendorffs Annalen 14: 203)]
miner. benämning på ett järnsvart l. brunsvart mineral som består af manganoxid. Berzelius ÅrsbVetA 1829, s. 186. (Från Filipstads bergslags järn- och mangangrufvor hafva) erhållits särdeles vackra stuffer af .. mineralen Hausmannit, Braunit (osv.). SD 1889, nr 91, s. 5.

 

Spalt B 4172 band 5, 1922

Webbansvarig