Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BRAMARBAS bram3ar~ba2s l. bra3-, l. 104 l. 040, m.; best. -en; pl. -er l. -ar.
Etymologi
[af d. l. t. bramarbas, af t. förf. i början af 1700-talet bildadt namn som vunnit spridning på grund af att det begagnats som titel på den t. öfvers. af Holbergs komedi Jacob v. Tyboe]
(föga br.) storskräflare. Conv.-lex. (1821). En .. braskande Bramarbas. SvLitTidn. 1824, sp. 824 (1825). Auerbach (1907).

 

Spalt B 4138 band 5, 1921

Webbansvarig