Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BRAMAPUTRA- bra1maput4ra~ l. bram1-, äfv. 1030~, äfv. (ss. kortform) BRAMA- bra3ma~.
Ordformer
(vanl. skrifvet brahma-)
Etymologi
[liksom eng. brahmapootra, brahma, af det indiska flodnamnet Brahmaputra]
i ssgr.
BRAMAPUTRA-, äfv. BRAMA-HÖNS. benämning på en från Indien stammande hönsras. Juhlin-Dannfelt (1886: Brahma- eller Brahmaputra-).
-RAS. jfr -HÖNS. Ber. ö. sv. landtbruksm. 1860, Bil. s. 29.
Anm. Ss. själfständigt sbst. förekommer stundom brama (vanl. skrifvet brahma) i bet.: bramaputrahöns. Möller Fjäderf. 7 (1885). Ekelöf Fjäderf. 13 (1915).

 

Spalt B 4138 band 5, 1921

Webbansvarig