Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BRAKIOPOD brak1iopå4d l. -iå-, äfv. -iω-, äfv. -pω4d, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(ofta skrifvet brachipod)
Etymologi
[efter nylat. brachiopoda, af lat. brachium, gr. βραχίων, arm, o. gr. πούς (gen. ποδός), fot. Namnet beror på att de utväxter med hvilka dessa djur äro försedda på bägge sidor om munnen hafva ansetts tjänstgöra både som grip- och rörelseorgan]
zool. lägre djur af klassen Brachiopoda, armfoting. Hammargren Jordkl. utv. 25 (1854).
Ssg: BRAKIOPOD-SKIFFER. geol. silurlager som utmärker sig för sin rikedom på förstenade brakiopoder. Linnarsson Vg. cambr. 5 (1869).

 

Spalt B 4134 band 5, 1921

Webbansvarig