Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BOTANISERA bωt1anise4ra l. 1-, l. bωtan-01—, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(i ä. tid skrifvet -cera)
Etymologi
[bildadt till BOTANIK; jfr t. botanisieren, fr. botaniser, äfvensom gr. βοτανίζειν, rensa bort ogräs, äfv.: plocka örter]
uppsöka o. insamla växter för studieändamål. Om morgonen gick jag ut att botanicera. Linné Ungd. 2: 90 (1732). Gå .. ut med alla disciplarne at botanicera och lära dem at känna de förnämsta örter. Leinberg Skolv. 2: 62 (1802). — bildl. Botanisera i litteraturen (för att finna olika arter af mänskliga karaktärer). Larsson Poes. log. 54 (1899).
Ssg: BOTANISER- l. BOTANISERINGS-SPADE. botanistspade.

 

Spalt B 4089 band 5, 1921

Webbansvarig