Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BOSTON bos4ton, r. (m. i bet. 1 Dalin (1850), Wenström o. Jeurling (1891)) ((†) n. (i bet. 1) Gjörwell, Topelius); best. (föga br.) -en. Anm. Ss. best. form begagnas vanl. o. ss. pl. alltid motsv. former af, i bet. 1: BOSTON-PARTI l. -SPEL, i bet. 2: BOSTON-VALS resp. -MELODI l. dyl.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. boston, af det nordamerikanska stadsnamnet BOSTON]
1) [spelet uppkalladt efter belägringen af Boston under det nordamerikanska frihetskriget (till hvilken vissa af spelets termer hänföra sig)] benämning på ett numera sällan förekommande vistliknande kortspel; äfv. visst bud i detta spel. Spela boston. Gjörwell (1792) i MoB 2: 80. Sedan .. arrangerades äfven ett litet spelbord för oss ungdom, och där togo vi vårt boston. Topelius (1838) hos Vasenius Topelius 2: 114. Man får icke anmäla mindre, än 5 spel, eller liten boston. Lindskog Spelb. 121 (1847). Stor boston (Sex spel). Wilson Spelb. 437 (1888). Nyblom Minnen 1: 49 (1904). — jfr KÖP-BOSTON.
2) elliptiskt för BOSTON-VALS. Dansa boston. Spela en boston. SN 1904, nr 3, s. 3. Strindberg Kammarspel 1: 54 (1907). Det klagas öfver, att de dansande bara dansa boston nu för tiden. LD 1907, nr 7, s. 4.
Ssgr: (1) BOSTON-BORD. jfr SPEL-BORD. Stenhammar 238 (1798).
(2) -KLUBB. jfr DANS-KLUBB.
(2) -MELODI.
(2) -PALATS. jfr DANS-PALATS. Denna .. biografernas och bostonpalatsens förlofvade stad (Sthm). PT 1910, nr 86 A, s. 3.
(1) -PARTI. jfr SPEL-PARTI. Polyfem I. 19: 3 (1810).
(jfr 2) -VALS. benämning på (olika variationer af) en vid början af 1900-talet från Nordamerika införd dans i långsam valstakt; äfv. om musik l. melodi till denna dans. En smäktande boston-vals. Vår flotta 1906, s. 106. Bostonvalsens säfliga konversationstakt. PT 1909, nr 151 A, s. 3.

 

Spalt B 4075 band 5, 1921

Webbansvarig