Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BORTPÅ bor3t~på2 l. 4~1 l. 40, prep.
Etymologi
[till BORT 6 l. BORTA 1]
med antydan om riktning åt visst håll l. afstånd från en gifven plats: på, borta på. (En) stuga bortpå backarne ofvanom södra V. Öman Ungd. 26 (1889). Högberg Frib. 60 (1910).

 

Spalt B 4054 band 5, 1921

Webbansvarig