Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BORTNAS, adv.; numera bl. bygdemålsfärgadt i superl. BORTNAST bor3tnas2t.
Etymologi
[sv. dial. där bortnas (Södermanl., Uppl.), där bortnase (Närke), där bortnäs (Västmanl.), bortnäs(t) (Dalarna); afl. till BORTA. Med afs. på bildningen jfr sv. dial. hitenes (Gästrikl.), hit, samt NUNNAS till NU]
(† utom bygdemålsfärgadt i superl.) borta; i sht i förb. där bortnas (bortnast), där borta (borterst). Der bortnas sku vi stanna. Bellman 2: 36 (1769). Dalin (1850; uppgifvet ss. ovårdadt). Brister eller bär det / Där bortnast på islagd sjö? Strindberg Fagervik 93 (1902). Därs. 295.

 

Spalt B 4053 band 5, 1921

Webbansvarig