Publicerad 1920   Lämna synpunkter
BORSYRA 3r~sy2ra, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[af BOR o. SYRA; jfr t. borsäure, äfvensom eng. boric acid]
kem. hydrat af borens syreförening; jfr SEDATIV-SALT. Berzelius Årsber. t. VetA 1825, s. 88. Borsyran användes till aseptin, till glasyrer, emaljer och glassorter (m. m.). Cleve Kem. handlex. (1883). Ren borsyra framställes genom att sönderdela borax med klorvätesyra. Rosenberg Kemi 310 (1888). I gasformigt tillstånd förekommer borsyran i åtskilliga vulkaniska trakter uti s. k. ”solfatarer” .. (svafvelhaltiga gasströmmar), och ”fumaroler” (vattenångor). 2 Uppf. b. 5: 236 (1902).
Ssgr: BORSYRE-BOMULL.
-FÖRBAND.
-GAS. med borsyra impregneradt gastyg. —
-GASBINDA ~020. —
-LÖSNING.
-SALFVA.
-VASELIN.

 

Spalt B 3988 band 5, 1920

Webbansvarig