Publicerad 1920   Lämna synpunkter
BORSTA bor3sta2, v.1 -ade.
Ordformer
Etymologi
[jfr sv. dial. bystes, bystä si, d. børste sig, isl. byrstast, t. (sich) borste(l)n, börsteln; afl. af BORST, sbst.1; jfr äfv. fr. se hérisser]
I. refl.
1) till BORST, sbst.1 1.
a) resa borst (se BORST, sbst.1 1 a α). Borsta sig, sätta håret å ända. Serenius (1734; under bristle). (Hunden) borstade sig. Norlind Den dödas arv 51 (1918). — oeg., om fisk. När en fullväxt Abborre får se Gäddan, borstar han sig på et sätt, at denne sjö-vargen icke vågar at göra något anfall. Fischerström 1: 2 (1779).
b) om hår o. d.: resa sig som borst. Så snart utdunstningen från hästens hud .. afstadnar, så borsta håren sig på kroppen och resa sig up. Florman Häst. känned. 43 (1794). En veckas skäggstubb, som borstade sig på ansigtets berg och dalar. Nyblom Twain 1: 15 (1873). De späda mustacherna, som borstade sig rätt i vädret öfver hans tunna läppar. Heidenstam Skogen susar 70 (1904).
c) [bildl. anv. af a] (hvard.) morska (opp) sig; opponera sig (mot ngn l. ngt), resa borst (se BORST, sbst.1 1 a β). Serenius (1734; under rant, v.). (Han) började borsta sig emot sin hustru. Kempe Fabritii lefv. 69 (1762). (Han) borstade .. sig erbarmeligen deröfver (att hans ansökan blifvit afslagen). D. Tilas (1769) i HSH 16: 356. Journ. f. litt. o. theat. 1810, s. 168 (i recension af ett historiskt arbete klandradt ss. under den historiska värdigheten). Afzelius .. har borstat sig emot mig och min philosophie. Boström 3: 553 (1863). Engström En bok till 38 (1909).
2) till BORST, sbst.1 2; om växt, särsk. om korn: utveckla borst; spärra ut borsten. Ingelman 139 (1843). De delar, som omsluta fröet eller frukten (af kornet), torka (vid dödmognad) och blifva utspärrade, fröhusen springa upp, ax- och blomfjäll spärras ut (”kornet borstar sig” ..) och till följd däraf lossa och affalla frukter och frön lätt. Landtbr. bok 2: 93 (1900).
II. (†) dep.
a) = I 1 a. Lind (1738). Bårstas, resa håren, såsom hundar och kattor. Dens. (1749; under börsten).
b) = I 1 c. Emädan satan såg, at hans snaror och illistigheter voro rögda, .. börstades han thess mer. Münchenberg Scriver Fåret 160 (1725). Möller (1745).
Särskild förbindelse:
BORSTA UPP l. OPP SIG 10 4 0. (hvard.) = I 1 c. Agrell I Sthm 218 (1892). Densamme, som slokade svans så snart det gällde Norge, borstade upp sig betydligt så snart det gällde Ryssland. NDA 1913, nr 110, s. 2.

 

Spalt B 3982 band 5, 1920

Webbansvarig