Publicerad 1920   Lämna synpunkter
BORNYR borny4r, r.; best. -en, stundom -n.
Etymologi
[bildadt till BORNERA, v.2, efter mönstret af FRISERA : FRISYR, GRAVERA : GRAVYR o. d.]
vbalsbst. till BORNERA, v.2; ofta konkret: skum, fradga. Bornyren har gått af champagnen. Det är ingen bornyr på ölet. Tholander Ordl. (c. 1860). — bildl. O. Levertin (1884) hos Söderhjelm Levertin 1: 141. Jag vill dig prisa (lif!), därför att din brygd / är stark som ingen trolldryck af Locusta / med hög bornyr af öfversinnlig dygd / och giftig bottensats af jordisk lusta. Levertin N. dikt. 93 (1894).

 

Spalt B 3964 band 5, 1920

Webbansvarig