Publicerad 1920   Lämna synpunkter
BORGERSK l. BORGERISK, adj.
Etymologi
[jfr t. bürgerisch]
(†) borgerlig (se d. o. 1). Månge .. blifwe förarmede, i thet at the öfwergifwe then gamble borgeriske drecht och bruke i staden (dvs. i stället) .. Fruedrächt .., der som tilförende rätte Borgerske drächt war. Stiernman Riksd. Bih. 238 (1589).

 

Spalt B 3955 band 5, 1920

Webbansvarig