Publicerad 1920   Lämna synpunkter
BORDYR bordy4r, r. (l. m. l. f.?); best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Ordformer
(bordur(e) Spak, GHT 1898, nr 47 A, s. 4 (: bordursten))
Etymologi
[jfr d. bordure, t. bordüre; af fr. bordure, vbalsbst. till border (se BORDERA)]
(numera mindre br.) bård. Spak Upplysn. om fanor 27 (efter handl. fr. 1686). Former, til at trycka Bordurer, Bouquetter .. m. m. på lärfter. SP 1779, nr 256, s. 4. Frukt- och blomsterskålar med guirlander och bordyrer af Gustaviansk hållning. E. G. Folcker i Meddel. fr. Sv. slöjdfören. 1897, 2: 55. — särsk.
a) (föga br.) tapetbård. Synnerberg (1815).
b) bokb. bård l. list i kanten af innersidan på en bokpärm.
c) tekn. kantsten på trottoar; jfr TROTTOAR-BORDYR.
Ssg: (c) BORDYR-STEN. flat sten afsedd till trottoarkant. GHT 1898, nr 47 A, s. 4.

 

Spalt B 3924 band 5, 1920

Webbansvarig