Publicerad 1920   Lämna synpunkter
BORDLÄGGA 3rd~läg2a, v. -er, -lade, -lagt, -lagd. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.).
Etymologi
1) skeppsb. till BORD, sbst.1 4: belägga l. bekläda ett fartygsskrof på utsidan med plank l. plåt o. d. Norberg Vial 93 (1782). En nyligen bordlagd jagt. SvT 1852, nr 14, s. 3. Ena dagen får .. en plåtslagare bocka spant till ett fartyg, andra dagen bordlägga. PT 1903, nr 270, s. 3.
2) [af uttr. lägga (ngt) på bordet (se BORD, sbst.1 5 b α)] till BORD, sbst.1 5 b; i fråga om rådplägande församling o. d., eg.: lägga (ett inlämnadt förslag l. dyl.) på bordet i afsikt att under ngn tid låta det vara tillgängligt för granskning, innan det blir föremål för (vidare) diskussion o. beslut; uppskjuta öfverläggningen om o. beslutet af (ngt). Almqvist (1844). Uti ståndens kanslier skall alltid finnas .. en förteckning öfver bordlagda ärender. FFS 1867, nr 35, s. 43. Frågan bordlades till följande dag. Malmström Hist. 5: 33 (1877). Vid dagens sammanträden (i riksdagen blef) den k. statsverkspropositionen första gången bordlagd. VL 1893, nr 15, s. 2. — (ngt hvard.) i allmännare anv.: (på obestämd tid) uppskjuta afgörandet l. utförandet af (ngt). Karls giftermålsplaner bordlades tills vidare. Benedictsson Fru M. 389 (1887). De länge bordlagda tre akterna af .. (Runebergs) grekiska kungadrama synas ej hafva frestat skalden till en slutlig lösning af konflikten på Salamis. Vest Runeberg 285 (1902).

 

Spalt B 3921 band 5, 1920

Webbansvarig