Publicerad 1919   Lämna synpunkter
BORAX 4raks, äfv. 4-, i Sveal. äfv. 32, r. (m. Sahlstedt, Lundell) ((†) n. Lind (1749)); best. -en.
Ordformer
Etymologi
[jfr ä. nt. borass, t. borax, meng. boras, eng. borax, fr. borax, ä. fr. borras, mlat. borac(um), borax; af arab. boraq (bauraq, buraq), salpeter, af pers. borah]
borsyrans natriumsalt, natriumtetraborat, borsyradt natron; jfr TINKAL. Ren, raffinerad borax. Rå, naturlig, oren borax. Oxenst. brefv. 11: 704 (1637). Borax är et crystalliserat mineral-lutsalt, som tilverkas af rå borax eller så kallad Tinkal, hvilken upgräfves ur jorden uti Orienten eller China. G. Brandt i VetAH 1756, s. 182. Boraxen .. användes till lödningar, smältningar och andra kemiskt tekniska ändamål. A. Sjögren Min. 186 (1865). En stor del af handelns borax beredes af toscansk borsyra och soda. Cleve Kem. handlex. (1883). Borax .. förekommer .. isynnerhet i den s. k. Boraxsjön i Nevada. Rosenberg Kemi 384 (1888). — jfr STRÖBORAX.
Ssgr: BORAX-DOSA. bleckdosa med pip hvarur borax utströs öfver metallstycken som skola hoplödas. Almroth Karmarsch 441 (1839).
-GLAS. en färglös, glasliknande massa som erhålles, då borax smältes vid glödgningshetta. Wallerius Chem. phys. II. 1—2: 128 (1765). Hj. Sjögren Min. 189 (1880).
-KRISTALL. (Tinkal) består af en fettma, hvari Borax Crystaller ligga invecklade. Cronstedt Min. 128 (1758).
-LÖSNING. konkret. Berzelius Kemi 2: 360 (1812).
-PULVER. pulveriserad borax, ströborax. Almroth Karmarsch 441 (1839).
-SJÖ. sjö med vatten som innehåller borax. Ramsay Geol. gr. 1: 221 (1909).
-SYRA. [efter t. boraxsäure] borsyra. C. W. Scheele i VetAH 1782, s. 44.
-SYRAD, p. adj. borsyrad. Berzelius Kemi 1: 440 (1808).
-VINSTEN ~vi2nsten, äfv. ~02. [jfr t. boraxweinstein] farm. urindrifvande l. (intaget i större doser) laxerande preparat af borax o. vinsten. Berzelius Kemi 1: 443 (1808).

 

Spalt B 3890 band 5, 1919

Webbansvarig