Publicerad 1919   Lämna synpunkter
BORAT bora4t l. bå- l. bω-, sbst.1, n.; best. -et; pl. (i bet. olika slag af borat) = l. -er.
Etymologi
[jfr t. borat, eng. o. fr. borate; afl. af BOR med den i vissa namn på salter brukliga ändelsen -at]
kem. borsyradt salt. Berzelius i VetAH 1824, s. 133. Borat igenkännas derpå, att de vid upphettning på platinatråd med surt kaliumsulfat och flusspatpulver färga lågan grön. Cleve Kem. handlex. (1883).

 

Spalt B 3890 band 5, 1919

Webbansvarig