Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOMBAST bombas4t, äfv. bωm- (båmmbásst Dalin), r.; best. -en; pl. (i bet. II 2) -er.
Etymologi
[af t. bombast, af eng. bombast, bombast, förr äfv.: bomull, särsk.: bomullsvadd, sidoform till ä. eng. bombase, bomull, af ffr. bombace, af senlat. bombacem, ack. till bombax, bomull, växelform till bombyx, silke, af gr. βόμβυξ, silkesmask, silke]
I. (†) viss tygsort; jfr BAST, sbst.2, BASTEBOM. Bast, eller Bombast, är en art tyg af silke och kamelhår (dvs. angoraull) sammanblandadt, förfärdigas på några fabriker i Tyskland ..; nyttjas mest till underfoder. Synnerberg 26 (1815).
II. om visst uttryckssätt.
1) [jfr motsv. anv. i t. o. eng.; bet:en är föranledd af bomull(svadd)ens svällande form] bombastiskt uttrycks- l. framställningssätt, bombasm (se d. o. 1), svulstighet, svulst, febuseri. Thorild 3: 45 (1791). Bombast och tom phraseologie. Rademine Knigge 3: 88 (1804). Gränsen mellan den äkta känslans språk och bombast (är) ofta för vanliga läsare .. omärklig. Atterbom i Phosph. 1810, s. 106. Kammarpagen (deklamerar) .. med högtrafvande bombast. Crusenstolpe Tessin 3: 130 (1847). Bombasten är ofta ett tecken på den unga kraften, kännemärket på en ny tid. Schück Världslitt. hist. 1: 156 (1899).
2) (föga br.) bombastiskt uttryck, bombasm (se d. o. 2). (W’s inaugurationspredikan) lider .. af misslyckade liknelser, äfventyrliga bombaster .. och afskräckande longörer. P. G. Ahnfelt i Biogr. lex. 21: 19 (1855).

 

Spalt B 3829 band 5, 1918

Webbansvarig