Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOLLHUS bol3~2s, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr t. ballhaus; till BOLL 2]
(förr) byggnad afsedd för vissa bollspel, särsk. det gamla tennisspelet. RARP 2: 105 (1634). (Jag) måste städse vara (med dem) .. båda till att spela på bollhuss såsom till andra lustiga tidhfördriff. Ekeblad Bref 1: 2 (1649; jämfördt med originalet). I detta hus, .. bekant under namnen Stora eller Nya Bollhuset, Kongl. Teatern .. och Lejonkulan, inrättades 1667 en teater. Schück (o. Warburg) Litt.-h. 1: 397 (1896).
Ssgr: BOLLHUS-BOLL. boll hvarmed man spelade i bollhus. Thetta aldeles vanskapeliga hufvudet, var eij större, än en stor bållhusbåll. Hoorn Välöfv. jordg. 2: 90 (1723).
-MÄSTARE. föreståndare för ett bollhus, bollmästare. Lind (1749; under ballmeister).
-RACKET. Oxenst. brefv. 11: 699 (1637).

 

Spalt B 3802 band 5, 1918

Webbansvarig