Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOLLE bol3e2, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[bildadt gm bortkastande af första ssgsleden i SMÖR- o. ÄNGS-BOLLE, hvilka möjl. äro nybildningar till smör-, ängs-bollar, pl. af -boll (se BOLL 1 h)]
(af landtbruksstyrelsen föreslagen) benämning på släktet Trollius Lin., bullerblomster, daldocka; jfr BOLL-BLOMSTER. Normalfört. ö. sv. växtn. 29 (1894). — jfr SMÖR-, ÄNGS-BOLLE.

 

Spalt B 3802 band 5, 1918

Webbansvarig