Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOLIVAR bωli4var l. bo- l. bå-, r.; best. -n; pl. -er bωl1iva4rer l. bol1-.
Etymologi
[sp. bolivar, af namnet på den sydamerikanske frihetshjälten Simon Bolivar († 1830); jfr BOLIVIAN]
sedan år 1879 enheten i Venezuelas myntsystem, vid dess införande = 1 franc. NF 19: 979 (1896).

 

Spalt B 3795 band 5, 1918

Webbansvarig