Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOLERI 1leri4, n.; best. -et.
Ordformer
(bolarij 1 Kor. 5: 9 (NT 1526))
Etymologi
[liksom d. boleri sannol. efter ett mnt. ord motsv. mnl. boel(e)rie, holl. boelerij, mht. buolrîe, t. buhlerei, till buhler (se BOLARE) o. buhlen (se BOLA, v.)]
(numera nästan bl. arkaiserande; jfr BOLA, v.)
1) [jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] olofligt könsumgänge, särsk. mellan ogifta personer; otuktigt lefverne, otukt; jfr BOLA 1. Flyr bolerij .. then som bedriffuer bolerij han syndar påå sin eghin kropp. 1 Kor. 6: 18 (NT 1526; Luther: hurerey .. huret). Liffua j hoor, bolerij, lönskalege, och annor oreenligheet. O. Petri Clost. B 3 a (1528). Boleri sker med två ogifta. Murbeck Catech. arb. 1: 397 (c. 1750). Dalin (1850). — särsk.
a) i numera obr. förb. Man .. (har) drucket sigh full och galen, bedriffuit hoor och mord, legat j bolerij. L. Petri Kyrkost. 43 a (1566). Brita Suens i Juby ligger i bolery mz tuå. Ärkeb. Abrahams räfst 148 (1596). Thenna förestälte person, haffuer .. fallit vthi bolerij och okyskheet. Handb. 1614, s. 50 a.
b) bildl. (jfr 2). (Den) Påweska wilfarelsen, bedrägerijt och affguderijt, är then retta stora Babylon, modren til bolerij och styggelse på iordenne, om hwilka så talas j S. Johannis vppenbarelse. L. Petri Kyrkeordn. Föret. 4 a (1571). Det gifves ett boleri med toner, en lyx i konsten, hvaruti i synnerhet den konstiga, blomsterfulla, svåra musiken lätt förfaller. Thomander Tank. o. löj. XXIV (c. 1821). — särsk. motsv. BOLA 1 a slutet. (Du) bedreeff .. bolerij med tinom grannom Egyptj barnom. Hes. 16: 26 (Bib. 1541).
2) bildl. (jfr 1 b), om handlingen att träda i (klandervärd) förbindelse l. beröring med l. ställa sig in hos ngn; kurtis, koketteri; jfr BOLA 2. Kyrkans boleri med den verldsliga magten. Geijer (1847) enl. Svedelius Repr. 548. Hembygdskärlekens boleri med egenkärleken. Svedelius Förfl. lif 507 (1887).
Ssgr (till 1): A: BOLERI-SYND. (bolerldz-) Handb. 1614, s. 50 b.
B (†): (1 b slutet) BOLERIS-ANDE. En bolerijs ande förförer them, så at the bedriffua bolerij emoot sin Gudh. Hos. 4: 12 (Bib. 1541).
-FOLK. Then 2 julii absolverades 2 boolerijs folk. Växiö domk. prot. 1619, s. 533.
-SYND, se A.

 

Spalt B 3792 band 5, 1918

Webbansvarig