Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOLEK, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
Etymologi
[fsv. boleker, af bo (se BO, sbst.1) o. suffixet -leker, -lek; motsv. d. bolig]
(†) bostad, bostadslägenhet. Åke i Höghult .. tager sina penningar igen af fadren att köpa booleek före. Växiö domk. prot. 1646, s. 393. Min .. tillkommande mågh skall: .. Få mz wår dotter .. sin hemwist och Booleek medh oss hans swärföräldrar uthj Bökewara. Växiö domk. akt. 1680, nr 219. Sjunnerup består af 2:ne Bolekar, N:o 1 och 2. Ågerups arkiv 1719. De sjuka .. voro af särskildta bolekar, och bodde i särskildta hus. GT 1788, nr 24, s. 2.
Anm. I ä. ordböcker anföres ngn gg bolek med bet.: bo o. bohag. Bolek .. Haab und Gut. Möller (1790). Heinrich (1814).

 

Spalt B 3792 band 5, 1918

Webbansvarig