Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOLAGSMAN 3lags~man2, äfv. -laks~, m.||ig.; best. -mannen; pl. -män; se för öfr. MAN, m.
Etymologi
[fsv. bolags maþer; jfr det från sv. lånade d. bolagsmand]
1) [jfr motsv. anv. i fsv. o. dan.] till BOLAG 3: person som är i bolag med ngn; delägare i ett bolag; kompanjon; aktieägare, intressent. Lagförsl. 357 (c. 1606). Bolagsmän äga svara alle för en, och en för alla, til then handel, som för bolaget slutes. HB 15: 2 (Lag 1734). Systern blir hennes bolagsman. Leopold (1793) i 2 Saml. 8: 93. (I ett kommanditbolag) sägas de bolagsmän, som träda i rättsförhållande med tredje man, vara activa bolagsmän, och de öfriga passiva. Schrevelius Civilr. 2: 604 (1847). SFS 1848, nr 43, s. 4. Aktiebolaget de Lavals ångturbin .. (har) ingått såsom stor bolagsman uti Allmänna svenska elektriska aktiebolaget Vesterås. SD(L) 1896, nr 568, s. 3. — särsk.
a) [efter t. stiller gesellschafter; jfr BOLAG 3 a] i uttr. tyst bolagsman, person som under form af tyst bolag insatt penningar l. gods i en annans rörelse; förr (i Finl.) äfv.: kommanditär. Tyst bolagsman ansvarar för bolagets förbindelser endast med det penningebelopp eller den egendom, som han i rörelsen insatt eller insätta bordt. FFS 1864, nr 28, s. 6. Försl. t. lagar om enkla bolag 100 (1890).
b) (föga br.) till BOLAG 3 h: i kortspel, om hvar särskild af de båda deltagare som utgöra ett ”bolag”. Lindskog Spelb. 80 (1847).
2) [i anslutning till BOLAG 6] biol. om symbiotiskt lefvande organism i dess förhållande till den andra organism med hvilken den lefver tillsammans. H. Théel i Fauna o. flora 1910, s. 152.

 

Spalt B 3789 band 5, 1918

Webbansvarig