Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOKTRYCK 3k~tryk2, n.; best. -et; pl. (i bet. 2) =.
Ordformer
(boke- RP)
1) tryckning af böcker o. d.; tryckning (med lösa typer) i tryckpress, motsatt: koppar-, stentryck m. m.; boktryckning. RP 6: 407 (1636). Björnståhl Resa 5: 106 (1779). Före boktryckets uppfinning. Uppf. b. 1: 525 (1873). Boktryck medelst rörliga typer. NF 2: 816 (1877). Det vanliga 10-öresmärket är utfördt i koppartryck, de öfriga märkena i boktryck. PT 1910, nr 270 A, s. 1.
2) konkret: alster af boktryck i bet. 1, tryckalster, trycksak. Taxa ö. st. sjötullen 1730, s. D 2 a. Under 1887 (öfverlämnades) till (kgl.) biblioteket 10,255 svenska boktryck. Lundin N. Sthm 352 (1888). Boktryck räknas ej till arkivalier. SFS 1903, nr 104, s. 16.
Ssgr (i allm. till 1): BOKTRYCKS-ALSTER. Katal. ö. ind.-utst. i Sthm 1897, s. 16.
-FÄRG. Bok-, Sten- och Koppartrycksfärg. SFS 1874, nr 82, s. 6.
-PRESS. SFS 1867, nr 3, s. 21. Bok- och stentryckspressar. Katal. ö. ind.-utst. i Sthm 1897, s. 84.
-SVÄRTA. trycksvärta. Forssell Stud. 2: 323 (1880, 1888).
-TYP. 2 Uppf. b. 10: 178 (1906).

 

Spalt B 3775 band 5, 1918

Webbansvarig