Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOKARAKLÖFVER bωka3ra~klø2ver l. bo- l. bå-, r. l. m.; best. -n.
Ordformer
(bo(c)khara-)
Etymologi
[till Bokara (Buchāra), stat i Centralasien, hvarifrån denna växt anses ha kommit. Senare ssgsleden är föranledd af likheten mellan denna växts blad o. klöfverns]
(foder)växten Melilotus albus Desr., hvitmelot. Lilja Sv. foder- o. sädesväxter 140 (1867). Hvitmelot eller Bokharaklöfver .. är .. en till gröngödning anbefald baljväxt. Allm. sv. utsäd.-aktiebol. årsred. 1906, s. 59.

 

Spalt B 3758 band 5, 1918

Webbansvarig