Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOJARINNA boj1arin3a2 l. -ar-, f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr t. bojarin]
bojariska. Till .. Tzarens barn sätties .. een Foster Moder, een Boiarinna gammal och ärligh Änkia. Barckhusen Cotossichin 21 (1669). En rysk öfverste K., hvilken fått mycket af denna världens goda genom att äkta en vallachisk bojarinna. GHT 1893, nr 115 B, s. 2.

 

Spalt B 3721 band 5, 1918

Webbansvarig