Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOJ boj4, sbst.2, r. l. m. l., i sht förr, n. (m. SAOL (1874) osv., n. Bidr. t. Åbo hist., Östergren (1917; jämte r.)); best. -en, ss. n. -et; pl. (i bet. olika slag af boj) -er ((†) = Sahlstedt (1773), Möller (1790)).
Ordformer
(boj Bidr. t. Åbo hist. osv. boije Acta soc. sc. fenn. 18: 498 (i handl. fr. 1642), Stadg. ang. landtmil. 3: 322 (1693))
Etymologi
[liksom d. boi, n. (sidoform till bai), af t. boi, m., af nt. bai, baje, f., l. holl. baai, f., som är lån af ä. fr. baie, m. (fr. boie), af bai, adj., af lat. badius, kastanjebrun; jfr BAJ, sbst.3 Urspr. afsåg ordet förmodl. ett tyg af brunaktig färg; jfr ital. bajetta, som vanl. betecknar mörkbrun boj. Beträffande formen boje jfr nt. baje]
ett slags groft, glest väfdt ylletyg. Bidr. t. Åbo hist. I. 2: 61 (1624). Engelst boij. Oxenst. brefv. 11: 691 (1637). En trupp svarta ryttare med en hop sörgiehästar klädda med boj. Ekeblad Bref 1: 216 (1653; jämfördt med originalet). Ett förklä’ frammanför af gräsgrönt boy du hade. Bellman 2: 91 (1777; till en krögare). Kullerstolar, öfverdragna med grönt boj. Carlén Klein 44 (1861). Boj, helylle, till portierer. Priskur. fr. K. M. Lundberg 1899, s. 29. 850 st. blåskjortor af boj. Tidn. f. lev. 1911, nr 20, s. 3. jfr FODER-, SVAN-BOJ. — särsk. [jfr t. flor und boi] (†) i uttr. flor och boj om tyg till sorgdräkt. Wår dräckt är boij och floor, hwar alltid sörgz och gråtz / Ey där blommerat tyg och kostbar skrud tillåtz. Fånge 67 (c. 1710). Bellman 2: 181 (1783).
Ssgr: A: BOJ-FODER. (bojs- A. Hummerhielm (1707) i Karol. krig. dagb. 10: 79, Bouppteckn. fr. Rasbo 1744) (i sht förr) 1 blå klädes råck medh messingzknappar, och gult boj fodher. A. Hummerhielm (1707) i Karol. krig. dagb. 10: 79. —
-KAVAJ. Strindberg Hems. 100 (1887).
-KJOL l. -KJORTEL. (bojs- Lind (1749)) (i sht förr). —
-KLÄDD, p. adj. En bojklädd soffa. Dahlstierna Kunga skald Dedik. (1698).
-KLÄDER, pl. (bojs- Ekeblad Bref 2: 196 (1660), Därs. 337 (1662)) (i sht förr) Clas Ugla Johanson har tagit bojskläder öfver (dvs. anlagt sorg efter) den gode vännen, han miste. Ekeblad Bref 2: 337 (1662).
-TAPET. (boijs- Ågerups arkiv Bouppteckn. 1744) (förr). —
-VÄFVARE. (i sht förr) Lind (1749; under boy-weber).
B (föga br.): BOJS-FODER, -KJORTEL, -KLÄDER, -TAPET, se A.

 

Spalt B 3718 band 5, 1918

Webbansvarig