Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOGÅRD 3~2rd, i södra Götal. o. på Gottl. äfv. ~gor2d, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(bodgård Ihre Gl. (1769; i bet. 2), Afzelius Sagoh. 3: 85 (1841: bodgårdsmur). bo(o)lgård Sv. synodalakter 2: 29 (1585; i bet. 1), J. Bureus (c. 1645) i 3 SAH 23: 259 (: bolgårdzmuren))
Etymologi
[jfr sv. dial. bogål, kyrkogård (Västerb., Medelpad); af en till sin härledning oklar första ssgsled o. GÅRD i bet. stängsel. Formen bodgård kan urspr. bero på att man fattat bogård ss. en hvard. form för ett mera vårdadt bodgård (se anm. under BO, sbst.1) o. har haft stöd i en (säkerligen felaktig) etymologisk sammanställning med BOD, sbst.1 (se Dijkman Ant. eccl. 55 (1703)). Formen bolgård kan bero på anslutning till BOL (se d. o. 2)]
(numera bl. i fråga om ä. förh.)
1) kyrkogårdsmur. Sv. synodalakter 2: 29 (1585). (En som hittats död under misstänkta omständigheter) kan .. fåå kyrkiogården nordan till uth wid bogården. Växiö domk. akt. 1674, nr 9. Bo-gården eller Kyrko-Balken (i Enontekis har) blifvit nybyggd och utvidgad. E. J. Grape i VetAH 1803, s. 218. Clara församling kunde få medel så väl att bygga Capellet som att deromkring mura bogård i stället för det förfallna plankverket. Afzelius Sagoh. X. 2: 233 (1866). — bildl.: gräns(er). Han är född innan (dvs. inom) then Christeliga Kyrckiones Bogård ock Råmerke, vthaff gudfruchtighe Föräldrar. Skough Likpr. ö. Wioleta Lamb D 3 b (1646).
2) [jfr motsv. anv. i sv. dial. samt motsv. bet.-utveckling af det enkla GÅRD] kyrkogård. Kyrckioherden är .. skyldigh .. draga then åhugan, huru Kyrckian medh sitt taak och tilhöriga huus och boogård wel hollas widh macht … Men Kyrckiobalcken (dvs. kyrkogårdsmuren) skole Sochnemännerna, medh sin egen bekostnat byggia, .. och wel widh macht holla låta. O. Laurelius (1659) i KOF II. 1: 353. Ihre Gl. (1769). I omedelbart samband med kapellet vardt kyrkogården eller ”bo-gården” anordnad. Modin G. Tåsjö 342 (1916).
Ssg: (2) BOGÅRDS-MUR. [jfr sv. dial. bogålsmur (Västerb., Medelpad, Uppl.)] kyrkogårdsmur. Den steenen der står i bolgårdz muren är gemeent (dvs. vanligt) Epitaph. Bureus Suml. 82 (c. 1600). J. Hadorph (c. 1670) i Vg. fornm. tidskr. II. 1: 74. Kyrkogården .. var .. alt omkring med en hög och väl behållen Bogårds mur omstängd. Lenæus Delsbo 70 (1764). O. Janse i Uppland 1: 582 (1905).

 

Spalt B 3708 band 5, 1918

Webbansvarig