Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOGSPRÖTARE 3g~sprø2tare, m. l. r.; best. -en, äfv. -n; pl. =.
Etymologi
[afl. af BOGSPRÖT. Insekten har fått sitt namn på grund af underkäkarnas form; jfr dess latinska artnamn med bet.: försedd med rostrum (”skeppssnabel”)]
rofstekeln Bembex rostrata Fabr. Europeiska Bogsprötaren. Dahlbom Skand. insekt. 254 (1837). 2 NF (1905).

 

Spalt B 3708 band 5, 1918

Webbansvarig