Publicerad 1917   Lämna synpunkter
BOCKBLAD bok3~bla2d, n.; best. -et; pl. = (se för öfr. BLAD).
Ordformer
(bocka- Linné Sk. 147 (1751), Bondeson Hall. Anna 19 (1883). bocke- Franckenius Spec. D 1 a (1638), Fries Bot. utfl. 3: 215 (1864). bock- Schroderus Comenius 133 (1639) osv.)
Etymologi
[jfr d. bukkeblad, vattenklöfver]
(i mer l. mindre bygdemålsfärgadt spr. i vissa delar af Sv.)
1) blad af under 2 nämnda växter. M. N. Nordenström (c. 1770) i Norrl. saml. 78 (om liljekonvaljeblad). Wahlenberg Flora sv. 206 (1826; om blad af Polygonatum officinale). Majstången stod .. kringlindad med .. bockablad. Bondeson Hall. Anna 19 (1883). Lindgren Läkem. (1891; om blad af vattenklöfver).
2) benämning på vissa växter.
a) [denna liksom de under b o. c anförda växterna, hvilka alla tre förr förts till samma släkte, hafva möjl. erhållit detta namn därför att de ännu ej utslagna bladen likna bockens horn] växten Convallaria majalis Lin., liljekonvalje. Franckenius Spec. D 1 a (1638). Båckblad, Gliseblad, Haröron, .. Convallaria majalis. .. Blommorna äro mycket välluktande. Rothof Hush. 77 (1762).
b) växten Polygonatum officinale All., getrams; jfr BOCK-RAMS, BOCKSKÄGG 2 b. Linné Flora nr 294 (1755; anfördt fr. Medelpad). Dalin (1850).
c) växten Majanthemum bifolium Schmidt, ekorrbär. Lilja Sk. flora 148 (1838; anfördt fr. Skåne).
d) [jfr motsv. anv. i d.; namnet kan bero på att växten, enl. hvad det uppgifves (se Retzius Flora oec. 453 (1806)), är begärlig för geten] vattenväxten Menyanthes trifoliata Lin., vattenklöfver. Linné Sk. 147 (1751). Lyttkens Sv. ogräs 42 (1885).
e) [jfr senlat. caprifolium af caper, bock, o. folium, blad, äldre namn för Lonicera] (†) växten Lonicera periclymenum Lin., vrivendel; jfr BOCK-LILJA. Dahlman Humleg. 76 (1748).
f) (†) växterna Origanum Dictamnus Lin. o. Dictamnus albus Lin., diptam. Lex. Linc. (1640; under dictamus). Dict. Hamb. (1700).
Ssg: BOCKBLADS-LILJA. (†) = BOCKBLAD 2 a. I. Erici Colerus 1: 206 (c. 1645).

 

Spalt B 3675 band 5, 1917

Webbansvarig