Publicerad 1917   Lämna synpunkter
BLÄTTEN, interj.
Etymologi
[uttr. är möjl. uppkommet ur ett fsv. vars (herra) belæte; jfr vass tre ur vars herra træ; beträffande formen med -tt jfr Noreen Altschw. gram. 232 (1899); vokalen i första stafvelsen kan ha bortfallit på grund af svagton, jfr isl. blæti (Haldorsen) i st. f. bilæti o. hva (be-) falls, hva b(eh)a(gar); n kan vara tillagdt i analogi med andra svordomar på -n, t. ex. vas dalern, vas busen, vas fälten]
(†) i svordomen vas blätten. Hwas blätten, waa icke det en snålhunder. Beronius Reb. F 4 a (1674; i folkligt spr.).

 

Spalt B 3616 band 5, 1917

Webbansvarig