Publicerad 1916   Lämna synpunkter
BLOTTSTÄLLDHET blot3stäld~he2t, stundom 3~20, r. l. f.; best. -en.
sbst. till BLOTTSTÄLLD, särsk. till BLOTTSTÄLLD 2 slutet: medellöshet, fattigdom. (De), som på grund af blottställdhet .. kunna befaras snart falla samhället till last. Koch Emigr. land 27 (1910).

 

Spalt B 3489 band 4, 1916

Webbansvarig