Publicerad 1916   Lämna synpunkter
BLOTTAD blot3ad2, p. adj.
Etymologi
[eg. p. pf. till BLOTTA, v.1]
1) bar, naken; jfr BLOTTA, v.1 1. Blottat, Nudatus, nudus. Lex. Linc. (1640).
a) (i sht i skriftspr.) om människo- (l. djur-) kropp l. del däraf: bar, naken; jfr BLOTTA, v.1 1 a (b). Vi få bruka vår frihet, gå bara och blåttade, sluskuga och ovåliga. Amman 54 (1756). Benen .. (voro) blottade från knäet till .. foten. Rydberg Ath. 14 (1859, 1866). — i bild. I Voltaires tid sökte man att med ärbarhet bemantla lasten. Nu mera visar den sig blottad. A. P. Cronholm i SKN 1842, s. 142.
b) om annat än människor (l. djur): obetäckt, bar, synlig; jfr BLOTTA, v.1 1 c. Blommorne äro Växternas blottade kärlek. Linné Del. nat. 12 (1773). På många ställen är .. jordbetäckningen mycket tunn och kalkstenshällen ligger nästan blottad. Höjer Sv. 2: 1462 (1881). — särsk. om hugg- l. stickvapen: dragen; jfr BLOTTA, v.1 1 c α. En blottad värja. Geijer I. 1: 121 (1818). En krigare med blottadt svärd i ena handen. Rydberg Rom. d. 10 (1876, 1882).
2) blottställd, värnlös, oskyddad; jfr BLOTTA, v.1 2. På andra sidan .. låg stranden alldeles blottad för hafvet. Strindberg I vårbr. 41 (1881). — särsk.
a) mil. När inryckningen måste ske blottad, (kan det) ofta vara fördelaktigt att först intaga en dold ställning så nära eldställningen som möjligt. Ex.-regl. f. fältartill. 1893, 1: 186.
b) fäkt. Du äst utan till aldeles blottad. Porath Pal. svec. 2: F 1 a (1693).
3) (†, se dock slutet) utblottad, utarmad, fattig, tom; jfr BLOTTA, v.1 3. Consist. acad. Abo. ä. prot. 2: 254 (1660). Een anseenligh hielp till vår fattige och blåttade kiörkioss uprättelsse. Växiö domk. akt. 1695, s. 42. Påsen på ryggen / Tyngde fast blottad och tom. Runeberg 1: 103 (1832). — särsk. (fullt br.) i förb. med på, ngn gg (i)från, förr äfv. af l. för; fattig på, fri från, i saknad af, utan; jfr BLOTTA, v.1 3 b. När the Protesterande woro på penningar blottade. Isogæus Segerskiöld 247 (c. 1700). Blottad af goda egenskaper. Hof Underr. f. en ung stud. 5 (1766). (På fisken Macrourus rupestris äro) hufvudets alla undra delar .. blottade för fjäll. Nilsson Fauna 4: 605 (1855). Den mest abstrakta estetik, blottad på allt sedligt innehåll. Rydberg Sägn. 51 (1874, 1884). Ett ansikte blottadt från hvarje fyllighet. Aminoff S:t Petersburg 56 (1909). — jfr FÖR-, UT-BLOTTAD.

 

Spalt B 3485 band 4, 1916

Webbansvarig