Publicerad 1916   Lämna synpunkter
BLOMMIST blωmis4t (blommi´st (med) sl(utet) o Weste), l. BLUMIST blumis4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(blumist P. A. Gadd i VetAH 1776, s. 106, G. Dalin (1871) m. fl. blommist Wikforss (1804; under blumist), Lyttkens o. Wulff Utt. (1889) m. fl. blomist Björkegren (1784; under fleuriste), Sk. trädg.-fören. tidskr. 1892, s. 107, m. fl.)
Etymologi
[formen blom(m)ist är bildad till BLOMMA, sbst., efter t. blumist, hvilket är bildadt till blume, blomma, efter fr. fleuriste, afl. af fleur (se under BLOMMA, sbst.)]
1) (numera föga br.) blomsterodlare, blomsterkännare. P. A. Gadd i VetAH 1776, s. 106. De mångfaldige varieteter af Blomster, som upgifvas i Blumisternas cataloger. Fischerström 2: 163 (1780). Blumister och Trädgårdsmästare. Wikström Årsber. t. VetA 1829, s. 77. Blommist .. Person, som mycket älskar blommor, är hemma i blomsterväxters skötsel, samt känner deras namn, utan att egentligen vara Botanist. Dalin (1850). Sk. trädg.-fören. tidskr. 1892, s. 107.
2) (knappast br.) person som tillverkar, försäljer, sysslar med artificiella blommor. Blommist .. 1) Som förfärdigar s. k. Gjorda blommor .. 2) Som dermed utsirar drägter, eller kläder personer. Almqvist (1844). Dalin (1850).

 

Spalt B 3424 band 4, 1916

Webbansvarig