Publicerad 1916   Lämna synpunkter
BLODÖRT blω3d~œr2t (blo`dört Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[fsv. blodhyrt, motsv. d. blodurt; jfr t. blutkraut; jfr sp. 3327, anm. 3:o]
1) [jfr motsv. anv. i fsv., dan. o. t. samt BLOD-ROT 1] (individ af) växtarten Potentilla Tormentilla Schrank, blodrot (se d. o. 1). Var. rer. 58 (1538). Tormentilla, Blodört. Thenne är en kostelig Ört emot Förgifft och andra Siukdomar. I. Erici Colerus 1: 203 (c. 1645). Block Anm. ö. pest. 88 (1711). Weste (1807). Dalin (1850). — om Potentilla Tormentilla Schrank o. Potentilla procumbens Sibth. Lilja Sk. flora 361 (1870).
2) [namnet torde bero på blommornas o. stjälkens röda färg; jfr motsv. anv. i fsv. o. t. samt holl. bloedkruid, Geranium Robertianum Lin.] (individ af) växtarten Geranium sanguineum Lin., blodnäfva. Blod-ört, Sangvinaria. Serenius I i i i 3 a (1757). — i förb. stor blodört. Geranium sangvinarium, Sangvinaria major .. Rödh Tranenäff, stoor Bloodhört. Franckenius Spec. C 1 a (1638, 1659).
Anm. till 2. Hos Tillandz C 1 a (1683) står Stoor blodhört ss. motsvarighet till Geranium Cicutarium men torde i stället afse Geranium sanguineum fyra rader ofvanför (jfr Franckenius under 2 ofvan).
3) [namnet torde bero på blommornas röda färg; jfr motsv. anv. i t.; den nylat. benämningen Lythrum kommer af gr. λύϑρον, blodblandadt stoft] (individ l. art af) växtsläktet Lythrum Lin., fackelblomster, fackelört. G. Löwegren hos Lindgren Trädg. 6: 154 (1876).
4) [namnet torde bero på blommornas o. stipelskidornas rödaktiga färg; jfr motsv. anv. i t.] (individ af) växtarten Polygonum aviculare Lin. Serenius (1734; under knot-grass). jfr: Blodört [: herba sanguinalis], hvilken grekerna kalla polýgonon. Odenius Celsus 131 (1906).
5) [namnet torde bero på rotens röda färg o. saft] (individ l. art af) växtsläktet Sanguinaria Lin., särsk. Sanguinaria canadensis Lin.; jfr BLOD-ROT 2. G. Löwegren hos Lindgren Trädg. 6: 208 (1876). Svensson Sv:s kulturv. 199 (1893).
Ssgr: A: BLODÖRT-ROT, se B.
B: (1) BLODÖRTS-ROT30~2. (blodört- Roberg Beynon 50 (1709, 1727)) Chesnecopherus Reg. iter. ag. C 4 a (1613). Haartman Sjukd. 123 (1765).

 

Spalt B 3386 band 4, 1916

Webbansvarig