Publicerad 1913   Lämna synpunkter
BLAND, adv.
Etymologi
(†) ibland, emellanåt, stundom. Bland dimper hängkoijen nehr. Decker (c. 1700) hos Oxe Vitt. 50. (Sultanen) har .. sine dwärgar, Giuge kallade, bland mehr, bland mindre, som det bärs till. S. Agrell (1711) i Karol. krig. dagb. 5: 351. I kyrkan bland sungo, bland läste de några vackra böner för alla tre altaren. Eneman Resa 2: 114 (1712). Bland är moderkyrckan på den Svänska, bland på den Ryska sidan. A. J. Nordenskiöld (1753) i Förh. o. upps. 16: 188.

 

Spalt B 3041 band 4, 1913

Webbansvarig