Publicerad 1912   Lämna synpunkter
BLACK blak4, sbst.3, r. l. m.
Etymologi
[af eng. black, svart färg, svärta, till black, svart, feng. blæc, svart, bläck (se BLÄCK)]
tekn. till bestrykning af gjutformar använd smörja vanl. bestående af grafit i lervatten l. i melass o. d. P. H. A. Rahm i Jernk. ann. 1891, s. 15. Såsom black användes fint stoft af grafit, uppslammadt i vatten, försatt med melass. K. Johansson Därs. 1898, s. 244. Vid användningen bestrykas kokillerna invändigt med en s. k. ”black” af grafit utrörd med lervatten. 2 NF 9: 1232 (1908).

 

Spalt B 2986 band 4, 1912

Webbansvarig