Publicerad 1912   Lämna synpunkter
BJÄLKE, sbst.2
Etymologi
[af obekant härledning; jfr BJÄLK, sbst.1]
(individ af) fiskarten Leuciscus Cephalus Lin., färna. Retzius Fauna suec. 357 (1800; anfördt ss. användt i Smål.); jfr Lilljeborg Fisk. 3: 224 (1889), Smitt Skand. fisk. 2: 772 (1895). Anm. Hos Wahlström Exk.-fauna 87 (1861) anföres ordet ss. i Småland använd beteckning för Leuciscus Grislagine Lin., stäm; anledningen torde bl. vara en annan (felaktig) bestämning af den hos Retzius beskrifna fiskarten.

 

Spalt B 2939 band 4, 1912

Webbansvarig