Publicerad 1912   Lämna synpunkter
BJÄLK, sbst.2, r.; best. -en.
Etymologi
[bildadt till BJÄLKE, sbst.1, på samma sätt som PLANK till PLANKA]
(i Finl.) koll.: bjälkar. Till utskeppning bestämda plankor, bräder och bjelk. FFS 1859, s. 362. Firman hade .. emottagit betydande order på holländsk bjälk. Ahrenberg Stockj. 167 (1892). Anm. I följ. språkprof står biälk sannol. i st. f. biälkar, i det att ändelsen är att supplera från det efterfölj. sparrar: Will han bygga tar han där (dvs. af aloen) / Så mycket wärke han begär / Till biälk och sparrar. Brenner Dikt. 1: 225 (1713).

 

Spalt B 2934 band 4, 1912

Webbansvarig