Publicerad 1912   Lämna synpunkter
BJÄLK bjäl4k, sbst.1, m. l. r.
Etymologi
[af obekant härledning; jfr BJÄLKE, sbst.2, BJÄRK]
(i vissa delar af Sv., starkt bygdemålsfärgadt) (individ af) fiskarten Abramis blicca Bloch, björkna. Nilsson Fauna 4: 329 (1855; angifvet ss. användt i Skåne). I östra Skåne hafva vi hört den (dvs. björknan) benämnas .. Bjelk. Lilljeborg Fisk. 3: 314 (1889). Den föga värdefulla björknan är (i Uppland) känd under namnet ”bjelk” eller ”judicka”. E. Lönnberg i Uppland 2: 154 (1903).
Anm. Enl. Stuxberg Fisk. 516 (1895) skall äfv. braxnen, Abramis brama Lin., i Skåne benämnas bjälk på grund af förväxling med björknan.

 

Spalt B 2934 band 4, 1912

Webbansvarig