Publicerad 1912   Lämna synpunkter
BJÄBB bjäb4, n.; best. -et.
(hvard.) vbalsbst. till BJÄBBA, v.
1) till BJÄBBA, v. 1: gläfs. Stiernstolpe E. skr. 135 (c. 1820). Dalin (1850). Hahnsson (1884).
2) till BJÄBBA, v. 2, om ”viktigt” l. ”mopsigt” l. näbbigt l. betydelselöst tal l. ifrig o. upprepad dylik motsägelse: prat, opposition, ”bråk”, käbbel; ”babbel”, pladder. Nu orckar jag intet längre höra ditt biäbb och ditt snicksnackeri Louisa. Modée Fru R. 67 (1738). Munkars bjäbb förtjenar intet aktgifvande. Lanærus Försök 83 (1788). Hur många menniskor finnas ej .., som, tröttade af dagens bjäbb och öfverdrifter, älska att finna ett fridlyst ställe. C. R. Nyblom i PT 1897, nr 10, s. 3. Kuylenstierna Beroende 82 (1898).

 

Spalt B 2929 band 4, 1912

Webbansvarig