Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BITRÄDARINNA bi1trädarin3a2, sällan 01—, f.; best. -an; pl. -or.
fem. till BITRÄDARE, särsk. (numera föga br.) till BITRÄDARE 2: biträde (se d. o. 5), medhjälperska; jfr BITRÄDERSKA. Förse mig med kläder och jag följer dig, såsom din piga eller såsom din biträdarinna. Livijn 1: 270 (1817). Almqvist Drottn. j. 131 (1834).

 

Spalt B 2836 band 4, 1911

Webbansvarig