Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BISTÄMPEL bi3~stäm2pel, r. l. m.; best. -peln, ngn gg -plen; pl. -plar.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
stämpel (af mindre vikt) som användes jämte den föreskrifna l. hufvudsakliga. Alt Tackjern skal vara märkt med för hvarje Masugn tillåten Stämpel, och det vid Bergsmanshyttor tilverkade desutom med hvarje Hyttelagares särskildte Bistämpel. Förordn. ang. jernvräk. 17 maj 1814, s. 14. Önskar verkstadsägare att, jemte den tillåtna stämpeln .. anbringa särskildt märke, göre derom ansökning hos Bergs-Öfverstyrelsen, som må ansökningen bifalla, derest den föreslagna bistämpeln icke liknar stämpel, som för annan verkstad tillåten är. SFS 1855, nr 10, s. 2.

 

Spalt B 2793 band 4, 1911

Webbansvarig