Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BISLÅPERI, n.; best. -t.
Etymologi
[bildadt till BISLÅPARE o. BISLÅPERSKA efter mönstret af de talrika grupperna på -are, -eri, -erska ss. SLÖSARE, SLÖSERI, SLÖSERSKA]
(†) konkubinat. Sålunda lyder then diefwulske Calixti Lära, som icke allena nämner Bijslåperijt, vthan och Kyrkiotienarnas laghlige Ächtenskap, een Oreenligheet. Schroderus Osiander 2: 639 (1635).

 

Spalt B 2774 band 4, 1911

Webbansvarig